adr@adr.pl
87 428 50 45
Polityka prywatności

Ciasteczka (cookies) to informacje tekstowe zapisywane przez witrynę w przeglądarce. Dzięki nim strona może zapamiętywać Twoje preferencje i być lepiej dostosowana do Twoich potrzeb.

W szczególności na tej witrynie zapamiętywane są takie informacje jak:

Czy odwiedzający jest zalogowany w witrynie
Preferencje dotyczące wyglądu witryny i jej działania
Dane potrzebne do statystyk odwiedzin, między innymi o czasie ostatniej wizyty, czy odwiedzający był już wczesniej na tej witrynie, urządzeniu z jakiego się łączy, lokalizacji na podstawie adresu IP, itp.
Dane konieczne do przeprowadzenia transkacji i zakupów
Dane gromadzone przez sieci reklamowe
Możesz w każdej chwili wyłączyć akceptowanie ciastek w przeglądarce, w tym celu odwiedź jej opcje konfiguracyjne i wyłącz obsługę cookies. Miej jednak na uwadze, że po tej operacji witryna może nie działać prawidłowo.

INFORMACJA DLA KLIENTA

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych jest ADR Jerzy Dorywalski, ul. Pionierska 5, 11-500
Giżycko, tel/fax 87 428 50 45, e-mail: adr@adr.pl, którego przedstawicielem jest Jerzy Dorywalski
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji na Państwa rzecz usług
wynikających z profilu działalności podmiotu tj.
a) wykonania zamówionych usług
b) marketingu i promocji produktów oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6
ust.l lit. a) Rozporządzenia)
c) wewnętrznych celów analitycznych Firmy (podstawa prawna: art. 6 ust.l lit. f)
Rozporządzenia)

4) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
bycia zapomnianym.
5) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób
przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeżeli uzna Pani/Pan za
uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
6) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa,
a podyktowane jest interesem Administratora Danych Osobowych wynikającym z profilu
jego działalności.
7) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom
w państwach trzecich czy innym organizacjom międzynarodowym.
8) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.